Omet al contingut

Serveis

Desenvolupem solucions a mida basades en un ampli ventall d'algoritmes: de l'enginyeria de dades i ETL, a models de Deep Learning; passant per un ampli espectre de tècniques en Intel·ligència Artificial.

Simplificació i Visió de Valor

Extracció d'informació interpretable combinant totes les dades rellevants que afecten la teva operativa. No importa com de complex sigui el context, ni com d'heterogeni o limitat sigui el set de dades. Sempre trobem la millor estratègia per combinar-ho en el teu benefici.

Predicció i Prescripció

Combina el modelatge predictiu amb la simulació de múltiples escenaris. Els models prescriptius t'assisteixen en la presa de decisions.

Automatització i Optimització

Maximitza l'eficiència dels teus processos. Tingues èxit trobant la millor estratègia per equilibrar una minimització de costos amb la maximització de guanys.

Auditoria Algorítmica

Auditoria de solucions existents per avaluar l'impacte real que tenen en la teva operativa. Detecció de possibles biaixos, estimació d'error i mètriques de rendiment en dades reals. Explicabilitat de la lògica algorítmica.

Com ho fem

Creem solucions a mida, ho fem en col·laboració amb vosaltres, els experts en el vostre domini. Això ens permet explorar el context del projecte, entendre les vostres necessitats, la disponibilitat de dades i tots els detalls necessaris per desenvolupar solucions que influeixen amb el major impacte possible.

Tests d'hipòtesi

Els mateixos teoremes estadístics que apliquem per provar teories a l'LHC serveixen per trobar patrons en dades genòmiques, o per mesurar l'impacte de diferents estratègies en la teva xarxa de subministrament. Respirem Ciència, els tests d'hipòtesis són la nostra columna vertebral.

Sistemes Interpretables

Les solucions només són útils si els experts a qui assisteix confien i entenen la seva lògica. Implementem mètodes per assegurar la transparència als processos de decisió dels nostres algoritmes.

Aprenentatge Automàtic i Marc de Validació

Dades numèriques, imatges i visió per ordinador, NLP i text, sèries temporals, xarxes i gràfics, i/o IoT. Sabem com implementar algoritmes i, encara més important, què vol dir l'aprenentatge estadístic. Disposem del coneixement per adaptar models als teus problemes i dades.

Sèries Temporals

Són la base de moltes aplicacions modernes, malgrat les tècniques per al seu anàlisi són moltes vegades infravalorades.

Models Prescriptius

Explotem el modelatge predictiu i la simulació eficient d'escenaris per trobar estratègies i decisions òptimes pel teu context.

Recerca i Innovació

D'aquí venim nosaltres. Ens apassiona combinar dades, dissenyar noves metodologies i crear solucions innovadores, sempre amb visió escèptica cap a nosaltres mateixos i tot allò que ens envolta.

La nostra metodologia en projectes de Ciència de Dades

Taller Introductori

  • 1-2 sessions.
  • Introducció a conceptes bàsics de la Ciència de Dades.
  • Activitat cooperativa per identificar els problemes prioritaris i possibles solucions basades en ciència de dades en el context de la teva organització.

Fase Exploratòria

  • Estudi del context per capturar la informació més rellevant del teu àmbit i operativa.
  • Proposta de disseny de solució, on plantegem les qüestions més rellevants que tenen impacte en la operativa i proposem una solució.

Desenvolupament de la Solució

  • Temps d'execució dependent de la complexitat del projecte (2 a 4 mesos).
  • Col·laboració contínua amb experts de domini.
  • Solució adaptada al teu problema i necessitats.

Transferència de coneixement

  • Transferència de coneixement continua mitjançant activitats que asseguren solucions duraderes.
  • Entrega de solucions d´alta qualitat en el format acordat.
CA